Pre Wedding สไตล์เกาหลี มินิมอล เรียบง่าย แต่อบอุ่น

Package 15900 01 2022.jpg
Package 17900 01 2022.jpg

Pre-Wedding
Presentation & Cinema

1. VDO แบบ Presentation
   แบบสัมภาษณ์ใน Studio
   ราคา
5,900 บาท
 

รายละเอียด
- ลูกค้าจะได้รับ VDO ความยาวประมาณ 4-6 นาที

- ฟรี ! ค่าสถานที่
- เลือกช่วงเวลาในการถ่ายได้  ช่วงเช้า 08.00-12.00 น.
  หรือ ช่วงบ่าย 14.00-18.00 น.

- ส่งงานภายใน 30 วัน ผ่านบริการ Google Drive พร้อมบริการ  
  สำรองไฟล์ต้นฉบับนาน 3 เดือน

 

2. VDO แบบ Presentation
  แบบ Behide The Scenes
  ราคา
5,900 บาท
 

รายละเอียด
- เฉพาะลูกค้าที่ถ่ายภาพ Pre-Wedding กับ Wedding Me เท่านั้น
- ลูกค้าจะได้รับ VDO ความยาวประมาณ 3-5 นาที

- ส่งงานภายใน 30 วัน ผ่านบริการ Google Drive พร้อมบริการ  สำรองไฟล์ต้นฉบับนาน 3 เดือน

3. Pre-Wedding MV
    ราคา
19,900 บาท


รายละเอียด
- ลูกค้าจะได้รับ VDO ความยาวประมาณ 4-6 นาที และ  
   VDO Teaser Save The Date  ความยาว 30 วินาที

- ถ่ายทำนอกสถานที่ใช้เวลาในการถ่าย 3-5 ชม.
- ส่งงานภายใน 30 วัน ผ่านบริการ Google Drive พร้อมบริการ   
  สำรองไฟล์ต้นฉบับนาน 3 เดือน