ช่ า ง ภ า พ วั น พิ ธี
Wedding Me Studio
ช่างภาพ ช่างวิดีโองานแต่ง ภาพสวย มืออาชีพ ราคาน่ารัก

 

Packge 1 ช่วงพิธี

  ช่างภาพ 2 คน 9,900 บาท
 
(Promotion !! สำหรับลูกค้าที่จองคิว 2 ช่วงพิธี
  หากต้องการจองเพียง 1 ช่วงพิธี จะอยู่ที่ 12,900 บาท)สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
- ฟรี! ชุดไฟส่องสว่างหน้าซุ้ม
- ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน
- ไฟล์ภาพปรับแสง สี ทุกภาพ
- ให้ไฟล์ภาพทั้งหมด
- ส่งงานภายใน 30 วัน ผ่านบริการ  
  Google Drive พร้อมบริการ
  สำรองไฟล์ต้นฉบับนาน 1 ปี

 

Cinema Wedding
เราเก็บทุกความประทับใจ ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น 

Cinema Wedding
พิ ธี ก า ร & ง า น เ ลี้ ย ง ฉ ล อ ง


Package VDO CINEMA 

1 ช่วงพิธี
ราคา
9,900  บาท 
  (Promotion !! สำหรับลูกค้าที่จองคิว 2 ช่วงพิธี  หากต้องการจองเพียง 1 ช่วงพิธี จะอยู่ที่ 12,900 บาท)
 

สิ่งที่ลูกค้าได้รับ

 

- VDO ความยาวประมาณ  4-6 นาที / 1 ช่วงพิธี
- ช่าง VDO 2 คน
- ส่งงานภายใน 30 วัน ผ่านบริการ   Google Drive
  พร้อมบริการ
สำรองไฟล์ต้นฉบับนาน 1 ปี

 

Package VDO พิธีการแบบยาว เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องเก็บบรรยากาศภายในงานแบบต่อเนื่อง 
 

1 ช่วงพิธี ราคา 4,900 บาท

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
- VDO ความยาวประมาณ 1 ชม. ต่อ 1 ช่วงพิธี
- ส่งงานภายใน 14 วัน ผ่านบริการ  Google Drive พร้อมบริการ  สำรองไฟล์ต้นฉบับนาน 1 ปี

หมายเหตุ : หากลูกค้าเลือก Package VDO พิธีการแบบยาว จะไม่สามารถตัดต่อเป็นแบบ Cinema ได้
เนื่องจากเป็นการตั้งกล้องมุมมองเดียว หากต้องการแบบ Cinema แนะนำเลือก Package VDO Cinema

><
1/2
  • Facebook Social Icon
  • Wedding Me Studio on instagram
  • Capture
  • Wedding Me Studio on Youtube
  • Vimeo Social Icon
  • images

                                             ติดต่อสอบถาม x จองคิว x นัดดูชุดล่วงหน้าได้ที่ 


Facebook : Wedding Me Studio


IG : WeddingMeStudio


Line : @weddingmestudio


Youtube : Wedding Me Studio


Vimeo : Wedding Me Studio


Tel : 0927954141

 

© Wedding Me Studio